KRATAK PREGLED HRVATSKE POVIJESTI

1. i 2. stoljeće prije Krista
Rimljani pokoravaju Ilire, Kelte i Grke te preuzimaju vlast na području današnje Hrvatske.

7. stoljeće
Hrvati i drugi Slaveni dolaze na područje današnje Hrvatske i osnivaju svoje kneževine.

9. stoljeće
Hrvatskom vladaju kneževi Trpimir (zvan dux Chroatorum) i Branimir i tijekom njihove vladavine Hrvatska stječe nezavisnost.

10. stoljeće
Za vrijeme vladavine kralja Tomislava ujedinjuju se Posavska i Primorska Hrvatska.

12.-16. stoljeće
Nastanak državne zajednice Hrvatske i Ugarske.

1409.-1797. god.
Venecija za 100.000 dukata kupuje od od Ladislava Napuljskog prava na Dalmaciju i vlada njome do 1797.g.

15. stoljeće
Vrijeme turskih osvajanja.

16.-19. stoljeće
Habsburgovci vladaju većim dijelom Hrvatske.

18. stoljeće
Hrvatska postaje upravno ovisna o Ugarskoj. Istra, Dalmacija, Dubrovnik i Boka Kotorska kratkotrajno priznaju vlast Napoleona I, a poslije 1813. godine dolaze pod vlast Austrije.

19. stoljeće
Doba Ilirskog pokreta čiji se članovi zalažu za slobodno služenje hrvatskim jezikom. Naglašeno buđenje nacionalne svijesti. Hrvatski narodni preporod, Ilirski pokret protiv germanizacije, mađarizacije i talijanizacije Hrvatske.

1848. god.
Hrvatski ban Josip Jelačić na čelu je revolucije kojom se žele obraniti hrvatski interesi. Nakon te godine ustrojava se Austro-Ugarska monarhija, a 1868. god slijedi povratak autonomije Hrvatskoj.

1918. god.
Sabor proglašava odcijepljenje od Austro-Ugarske, a iste godine Hrvatska ulazi u Kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca. Istra, Rijeka i Zadar dolaze pod talijansku vlast

1939. god.
Stvorena je Banovina Hrvatska.
Drugi svjetski rat
Tijekom Drugog svjetskog rata Hrvatska je rascjepkana. Nakon završetka rata Hrvatska ulazi u sustav federalnih jedinica Jugoslavije.

1990. god.
Nakon demokratskih izbora Hrvatska napušta Jugoslaviju i proglašava svoju nezavisnost i suverenost. Istovremeno dolazi do pobune dijela srpskog stanovništva, diktirane iz Beograda, što rezultira agresijom JNA i Jugoslavije na Republiku Hrvatsku

1992. god.
Hrvatska postaje punopravni član Ujedinjenih naroda.

1995. god.
Hrvatski teritorij je gotovo u potpunosti oslobođen.

1998. god.
Mirnom reintegracijom uspostavljen je suverenitet nad čitavom zemljom, uključujući istočnu Slavoniju.

Danas
Nakon obnove devastiranih i razrušenih područja, Hrvatska se ekonomski oporavila i čeka na skori ulazak u Europsku uniju.

Online Booking

Izmjena/odjava »