Huishoudelijke regels

1. Iedere gast is verplicht om bij aankomst een officieel document te overleggen ten behoeve van de verblijfsaanmelding bij de politie en voor de camping administratie.
2. De gast dient zijn aanmelding te controleren zodat eventuele fouten of veranderingen gecorrigeerd kunnen worden.
3. De keuze van een staanplaats wordt aan de campingbeheerder gemeld die de regels vaststelt waar de gasten zich aan dienen te houden. Wisselen van staanplaats is slechts toegestaan indien dit door de campingbeheerder wordt goedgekeurd.
4. Alle voertuigen, maar vooral motorvoertuigen, mogen alleen bij aankomst en vertrek binnen de toegestane tijden op camping gebruikt worden. De maximale snelheid mag ten alle tijden niet meer dan 10 km/uur bedragen. Alle verkeersregels op de camping dienen nageleefd te worden. Vanwege de veiligheid van onze gasten mogen motorvoertuigen tussen 24.00 uur en 7.00 uur niet de camping binnenkomen.
5. De gasten mogen ten alle tijden de privacy en rust van andere campinggasten niet verstoren. Tijdens de zogenaamde «rust uren» is het gebruik van alle geluidsbronnen (auto's, el. apparaten, gereedschappen, radio's, etc.) niet toegestaan.
6. De rekening kan in Kuna betaald worden, evenals met creditkaarten (Mastercard, Maestro, Visa, American Express, Diners). Bij het vertrek dient de staanplaats uiterlijk om 12.00 uur verlaten te zijn.
7. Het is ten strengste verboden:vuilnis op de camping te deponeren (het vuilnis wordt in de daarvoor bestemde containers gedeponeerd), openvuur te maken op de camping of op het strand, kuilen te graven op of om de staanplaatsen, pijnbomen of andere naaldbomen te vernielen, om (wasdroog)lijnen op te hangen, om de staanplaatsen te omheinen, om caravans en voortenten te overkappen. Alle voortenten en zonnetenten dienen voor de winter gedemonteerd te zijn en in de caravan opgeborgen te worden. Alle caravans dienen van een goed zichtbaar nummer voorzien te zijn.
8. Minderjarigen mogen slechts op de camping verblijven indien ze vergezeld zijn door een ouder of verzorger.
9. Volwassenen zijn ten alle tijden direct verantwoordelijk voor het gedrag van hun kinderen; de kinderen mogen met hun lawaai, spel en levendigheid de rust van andere gasten niet verstoren. Toegang van kinderen tot sanitaire voorzieningen is toegestaan indien vergezeld door een volwassene.
10. Kampeergasten die in het bezit zijn van fietsen met een speciale gratis zitplaats dienen deze deugdelijk vast te zetten (fiets op slot of onder toezicht te houden) en bij aanmelding een document of het fabrieksnummer van de fiets te overleggen.
11. De campingdirectie is niet verantwoordelijk voor verloren of gestolen voorwerpen of voor schade aan personen en hun eigendom die niet veroorzaakt is door directe nalatigheid van het campingspersoneel, noch voor de schade veroorzaakt door onweer of andere omstandigheden buiten de controle van de campingdirectie om.
12. Van de campinggasten wordt verwacht de waarschuwingen of adviezen van het campingpersoneel in bepaalde situaties op te volgen.
13. Bezoekers van de campinggasten kunnen de camping alleen betreden met de toestemming van de campingdirectie. De bezoekers dienen een persoonsbewijs te overleggen en hun voertuig op de parkeerplaats (bij de de receptie) achter te laten. De bezoekers mogen maximaal 4 uur lang op de camping verblijven. Indien de bezoekers langer blijven zullen ze de geldende dagprijs moeten afrekenen.
14. Eigenaren van de motor- of zeilvaartuigen dienen de regels van de Havendienst op te volgen alsook de borden die op de camping en stranden opgesteld zijn.
15. Het strand is verboden voor honden.
16. Het is verboden om niet-geregistreerde personen, voertuigen en vaartuigen op de camping mee te nemen. Elke persoon die zich ongeregistreerd op de camping bevindt, betaalt een boete van € 150,00 en moet de camping onmiddellijk verlaten. De directie kan het contract/verblijf annuleren zonder restitutie van eerder betaalde gelden voor de personen die de niet-geregistreerde persoon huisvesten.
17. Het is verboden om werkzaamheden aan de standplaats en de accommodatie (stacaravan en caravan) uit te voeren zonder voorafgaande toestemming van de campingdirectie.
 
 

Volgens de Brandveiligheidswet van de Republiek Kroatië is vanwege een veilig verblijf van de gasten op de camping, het gebruik van openvuur, barbecue (hout, kolen) VERBODEN en worden de gasten verwezen naar een daarvoor bestemde locaties (er zijn 4 plaatsen waar barbecues zijn neergezet) en waar barbecuen volgens de regels van de Brandveiligheidswet van de Republiek Kroatië gedaan kan worden.

Deze houshoudelijke regels worden aan de campinggasten bij aankomst uitgereikt en zijn tevens ter inzage bij de receptie opgesteld. Bij het betreden van de camping wordt u geacht deze regels op te volgen. De campingdirectie behoudt het recht om iedereen die de orde en veiligheid van de camping verstoort van de camping te verwijderen.