Systematisch en actief door middel van sponsoring en donaties, en bewust van de behoeftes van de maatschappij., promoot en initieert , Ilirija d.d ,talrijke projecten gericht op de verbetering en bevordering van de levenskwaliteit, alsook van projecten die een bredere betekenis voor de maatschappij hebben. Daarbij benadrukt en bevestigt Ilirija d.d. zijn oriëntatie en zijn steun aan de ontwikkeling van de Kroatische sport, cultuur, onderwijs en wetenschap, en ook aan het bevorderen van een maatschappelijk verantwoordelijke manier van zaken doen.

Als een maatschappelijk verantwoordelijk bedrijf, nemen we deel aan talrijke humanitaire projecten, ondersteunen we het werk van verschillende verenigingen, organisaties, sportclubs, onderwijsinstellingen, culturele verenigingen en individuele personen, hetgeen een onderdeel van onze corporatieve cultuur, onze waarden en onze verantwoordelijkheid voor een bredere maatschappij is.

In 2009 heeft Ilirija meer dan 1.800.000,00 kuna's gedoneerd. In 2008 en 2009 kreeg dit bedrijf van de Rotary Club Split en de stichting «Kap za slap» (Een druppel voor een waterval) de erkenning «Een aanraking door het goede».