Podjetje: ILIRIJA d.d.
Sedež: Tina Ujevića 7, 23210 Biograd n / M
Odločba o vpisu v sodni register Trgovskega sodišča v Splitu: MBS 060032302
Matična številka: 3311953
Davčna številka: 05951496767
Številka tekočega računa: 2402006-1100097324 ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. - Rijeka
Številka deviznega računa: 7001-3311953, ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. – Rijeka
Swift: ESBCHR 22
IBAN: HR5824020061100097324
Lastništvo: lastniško strukturo je mogoče videti na SKDD (v polje vrednosti papir vnesti: ILRA-R-A)
Gibanje vrednosti delnic Zagrebška borza

Znesek osnovnega kapitala: 30.420.000,00 EUR plačan v celoti
Skupno število delnic: 2.413.488


Uprava: GORAN RAŽNJEVIĆ, predsednik
Nadzorni svet: GORAN MEDIĆ, predsednik

Portfelj družbe:
Hotelirstvo: Hotel Ilirija****, hotel Kornati****, hotel Adriatic****, hotel Villa Donat***/****, Villa Primorje****, Ražnjevića Dvori AD 1307
Nautica: Marina Kornati, Hotel marina Ilirija-Kornati
Kamp Park Soline****
Tenis centar Ilirija
Hrana in pijača: Lavender bar, Beach bar „Donat“, Bistro „Bazen“, restavracija „Marina Kornati“, restavracija „Park Soline“ in Arsenal (Zadar)
Drugo: Destinacijska menadžment kompanija (DMK) Ilirija Travel, Dogodek ladja „Nada“, Real-estate: City Galleria - Zadar