Tvrtka: ILIRIJA d.d.
Sjedište: Tina Ujevića 7, 23210 Biograd n/M
Rješenje o upisu u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu: MBS 060032302
Matični broj: 3311953
OIB: 05951496767

Broj žiro računa: 2402006-1100097324 ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. - Rijeka
Broj deviznog računa: 7001-3311953, ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. - Rijeka
Swift: ESBCHR 22
IBAN: HR5824020061100097324

Vlasništvo: Vlasničku strukturu možete vidjeti na SKDD (u polje Vrijednosni papir unjeti: ILRA-R-A)
Kretanja vrijednosti dionica Zagrebačka burza
Iznos temeljnog kapitala: 99.754.400,00 kuna uplaćen u cjelosti
Ukupan broj dionica: 249.386
Nominalni iznos dionice: 400 kuna

Uprava: GORAN RAŽNJEVIĆ, predsjednik
Nadzorni odbor: GORAN MEDIĆ, predsjednik

Portfelj tvrtke:
Hotelijerstvo: Hotel Ilirija****, hotel Kornati****, hotel Adriatic***+, hotel Villa Donat***/****
Nautika: Marina Kornati
Kamping: Park Soline****
Ugostiteljska ponuda: Lavender bar, restoran Marina Kornati i Arsenal (Zadar)