Pravilnik ponašanja

1. Ob prihodu je vsak gost dolžan predložiti na recepciji veljavni osebni dokument za policijsko prijavo ter za potrebe uprave kampa.
2.Gost je dolžan preveriti svojo prijavo zaradi takojšnjega opozorila na morebitno napako ali spremembo.
3. Izbira parcele se prepusti upravi kampa, ki tudi določa pravila in predpise katere morajo gostje obvezno spoštovati. Sprememba izbrane parcele ni možna brez soglasja uprave kampa.

4.Vse vrste vozil, posebej motorna vozila, se lahko uporabljajo le za prevoz pri namestitvi ali odhodu iz kampa, in sicer ob za to določenem času in z omejeno hitrostjo. Dovoljena hitrost vozil je 10 km/h. Pri tem je treba seveda tudi upoštevati prometne znake v kampu. Zaradi varnosti gostov vhod v kamp z motornimi vozili ni dovoljen v času od 24:00 do 07:00 ure.
5. Gostje morajo nenehno spoštovati privatnost in mir drugih gostiov. V času «tihih ur» uporaba kakršnihkoli izvirov hrupa (avtomobila, el. orodja, inštrumentov, radioaparatov in podobno) ni dovoljena.
6. Račun se lahko plača v gotovini (kuna) ali s kreditno kartico (Mastercard, Maestro, Visa, American Express, Diners). Odhod iz kampa je obvezen do 12:00 ure.
7. Strogo je prepovedano:metanje odpadkov po kampu (za odlaganje smeti obstaja določen prostor); prižiganje ognja v kampu in na plaži , kopanje lukenj na parcelah, uničevanje borovcev in drugih dreves, vezanje vrvi kakor tudi ograjevanje parcel in razpenjanje platnenih streh nad hišico ali predprostorom. Predprostor hišice, baldahini in podobno se morajo za čez zimo demontirati in pospraviti v hišico. Številka na hišici mora biti vidna.
8. Mladoletne osebe lahko bivajo v kampu le ob spremstvu staršev ali skrvnikov.
9. Odrasli so neposredno odgovorni za obnašanje svojih otrok ob vsakem času, saj njihov hrup, živahnost ali igra ne sme motiti mir ostalih gostov. Dostop sanitarijam je otrokom dovoljen le ob spremstvu odrasle osebe.
10. Gosti kampa koji posjeduju bicikli osobite vrijednosti dužni su isti propisno osigurati ( držati bicikl zaključan ili pod nadzorom ) te prilikom prijave predati dokument ili tvornički broj bicikla.
11. Uprava kampa ni odgovorna za izgubljene in ukradene predmete ali za poškodbo oseb oziroma njihove lastnine, če to ni posledica nemarnosti osebja kampa. Ravno tako ne odgovarja za škodo, ki jo povzroči neurje ali druge okoliščine na katere nima vpliva.
12. Od gostov se pričakuje, da v določenih situacijah upoštevajo opozorilo ali nasvet osebja kampa.
13. Obiskovalci naših gostov lahko vstopijo na področje kampa z dovoljenjem uprave kampa. Obiskovalci so dolžni predložiti osebni dokument in pustiti vozilo na parkirišču (pred recepcijo) kampa. Dnevnim obiskovalcem je dovoljeno ostati na področju kampa največ 4 ure. Če pa ostanejo dlje, bodo morali plačati dnevno ceno po veljavnem ceniku.
14. Lastnik motornega čolna ali jadrnice je dolžan upoštevati določbe „ Lučke kapetanije“ kakor tudi znake v kampu in na plažah.
15. Dostop psom na plaži ni dovoljen.

Na podlagi Zakona o varstvu pred požarom Republike Hrvaške je zaradi varnosti bivanja gostov v kampu PREPOVEDANA vsaka uporaba roštilja z odprtim plamenom (drva, premog). Gostje lahko uporabljajo roštilje, ki smo jih v ta namen postavili na štirih mestih, ob upoštevanju vseh predpisov Zakona o varstvu pred požarom Republike Hrvaške.

Navedena pravila kampa se nahajajo v recepciji in jih gost dobi ob prihodu v kamp. Od gostov se vsekakor pričakuje upoštevanje teh pravil. Uprava kampa si pridružuje pravico odstranitve oseb, ki kršijo pravila in ogrožajo varnost kampa.